דיווח תקלות - דיירי המעונות

 

שימו לב: מרגע פתיחת התקלה יש לצפות להגעת אב הבית ו/או איש מקצוע.

טיפול  תקלות ייתבצע​ אך ורק לאחר פתיחת קריאה מסודרת

במידה ומדובר בשטח משותף, אנא בחרו:

© 2020 by Bashan Bar-Ilan