הצוות שלנו

מנכ"לית

ניבה אנדורן

מנהלת שיווק וקורסים

מנהלת משרד וקשרי לקוחות

אושרת סגל

מנהלת מעונות ונכסים

ליאת אמויאל

Please reload

חברי הדירקטוריון:

דניאל תייר - יו"ר

עו"ד ארז נעים

חנן פוליסר

רו"ח רפי דיין

אביב צל