שימו לב: מרגע פתיחת התקלה יש לצפות להגעת אב הבית ו/או איש מקצוע.

טיפול  תקלות ייתבצע​ אך ורק לאחר פתיחת קריאה מסודרת